Co jsou Autoflowering semena?

Autoflowering semena jsou specifický typ konopných semen, která pocházejí z křížení různých odrůd konopí, včetně Cannabis ruderalis, která je jedním ze tří hlavních druhů konopí (vedle Cannabis sativa a Cannabis indica). Hlavní charakteristikou autoflowering semen je, že rostlina vypouští květenství (začíná kvést) na základě svého věku, spíše než na základě změny světelných cyklů, jak je tomu u tradičního fotoperiodického konopí.

Některé klíčové rysy autoflowering semen zahrnují:

  1. Nezávislost na světle: Fotoperiodické odrůdy konopí potřebují specifické světelné cykly (obvykle 12 hodin světla a 12 hodin tmy) pro začátek kvetení. Naopak autoflowering rostliny kvetou automaticky na základě svého věku, což je obvykle po určitém počtu týdnů od vyklíčení.

  2. Rychlý růst a krátký životní cyklus: Autoflowering rostliny mají tendenci růst rychleji a mají kratší životní cyklus než fotoperiodické rostliny. To znamená, že od vyklíčení až po sklizeň uběhne mnohem méně času.

  3. Malé rostliny: Autoflowering rostliny jsou obvykle menší než fotoperiodické rostliny, což může být výhodné pro pěstitele s omezeným prostorem.

  4. Vhodné pro venkovní pěstování: Díky nezávislosti na světle jsou autoflowering rostliny vhodné pro pěstování venku, zejména v oblastech s kratším létem.

  5. Méně kontrolních požadavků: Pěstování autoflowering semen může být pro začínající pěstitele jednodušší, protože není třeba sledovat světelné cykly.

  6. Menší výnos: Na druhou stranu, výnosy z autoflowering rostlin obvykle nejsou tak velké jako u fotoperiodických odrůd, což může být důležitým faktorem pro některé pěstitele.

Autoflowering semena jsou oblíbená u pěstitelů, kteří chtějí rychlejší a méně složitý způsob pěstování konopí. Tyto rostliny jsou často vhodné pro pěstování na menším prostoru nebo pro pěstování venku v oblastech s kratším létem.