Nezařazené

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Kupující má nárok na ochranu osobních údajů podle zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující s odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: Jméno a příjmení, IČO, DIČ, elektronická adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, věk a telefon (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícímu a to pro účely realizovat práva a povinnosti k dokončení kupní smlouvy a pro vedení uživatelských účtů. Nezvolí-li kupující odlišnou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely rozesílání obchodních sdělení na adresu kupujícího.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a to v celém rozsahu tohoto článku nemusí být podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že má povinnost uvádět své osobní údaje pravdivé a udržovat je stále aktualizované.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího má právo prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravce, nebude prodávající osobní údaje bez předchozího souhlasu předávat třetím osobám.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, budou zpracovány v tištěné, nebo elektronické podobě.
  • Kupující stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  • Kupující souhlasí se zasláním důležitých informací, které souvisí se zbožím a jeho dodávkou. Pokud kupující nezaškrtne jinak v objednávce souhlasí také se zasíláním obchodního sdělení elektronickou poštou. Nastavení rozesílání obchodních sdělení má právo kdykoli bez udání důvodů kupující zrušit a to buď ve svém uživatelském účtu, nebo požádat prodávajícího na uvedených kontaktech o toto zrušení.
  • Kupující dává souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač.